Resursă
Clasa a II-a
Programe și planificări

Activități de consiliere a părinților propuse pentru dezbatere pe parcursul anului școlar.

Consiliere

Activităţile de tip socio-educativ la care sunt antrenaţi copiii şi părinţii acestora,