Activităţile de tip socio-educativ la care sunt antrenaţi copiii şi părinţii acestora, consilierea părinţilor şi a copiilor pentu înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii lor sunt necesare în vederea creării unui climat de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, percepând şcoala ca pe o influenţă pozitivă personală, a familiilor şi a comunităţii locale.