Lege

Documentele și normele aferente mobilității personalului didactic.

Lege

Documentul cuprinde metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din România, an 2017.

Lege

Legea educației din 2011, actualizată
Text în vigoare începând cu data de 14 ianuarie 2017