Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

Probă de evaluare la matematică


MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

CLASA I

1.2.Compararea numerelor în concentrul 0-100

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare

PROBĂ DE EVALUARE

  A.

I1 – CS 1.4

I2 – CS 1.3

 

I3 – CS 1.2

I4 – CS 3.1

 

I5 – CS 1.6

 

I6 – CS 1.5

I7 – CS 5.2

 

I8 – CS 5.1;

 

C.S.1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare

1.Calculează și  unește cu rezultatul corespunzător:

24 + 4 =             28                            28 – 6 =             14

13 + 12 =            30                           27 – 13 =            22

14 + 13 =             27                          29 – 5 =                8

  8 + 20 =             25                          28 – 20 =            24

           

C.S.1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

2. Scrie rezultatele obţinute în ordine crescătoare și descrescătoare:

 

28,  30,  27,   14,  22,  24,  8,  25

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

C.S.1.2.Compararea numerelor în concentrul 0-100       

3.Calculează şi compară:

15 + 4            19                    12                19 – 5                       31 - 10             20

C.S. 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

4. Continuă șirurile de numere:

a) 2, 4, 6, ____, ____, ____, ____, ____, ____, 20.

b) 1, 3, 5, ____, ____, ____, ____, ____, ____, 19.

c) 0, 5, 10,  ____, ____, ____, ____,

C.S.1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100

5.Potrivește unul dintre semnele ( +, - ) în expresiile ce urmează.

            14 – 1 = 12 ___ 1                                            11 + 2 =  9 ___4

12 + 7 < 15 ___ 5                                            18 ___ 4 < 12 + 1

     C.S.5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice       

6.Rezolvă problema.

            Ion are 15 timbre, iar Rareș cu 10 timbre mai puține. Câte timbre are Rareș?

Rezolvare:

 

 

 C.S. 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

7.Rezolvă o problemă în baza schemei:

            Mere ...... ?

            Pere  ... ..18    

Rezolvare:

 

 

 C.S.5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii

8. Observă anotimpurile prezentate în imagini. Numerotează imaginile în ordinea desfășurării întâmplărilor.

CLASA I

 

Data:

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: Numerele naturale cuprinse între 0 și 100

1.2.Compararea numerelor în concentrul 0-100

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

1.6.Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-10

5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

 

Itemi:

I1 – calculează adunările și scăderile, unește cu rezultatul corespunzător;

I2 – ordonarea crescătoare/descrescătoare a numerelor naturale în concentrul 0 – 100;

I3 – descompunerea și compunerea numerelor naturale cuprinse între 0 și 100;

I4 –continua șirurile date;

I5 – calcularea operațiilor, compararea numerelor naturale cuprinse între 0 și 100;

I– rezolvarea problemei cu o singură operație;

I7 – rezolvarea unei problem după o schema dată;

I8 – identificarea imaginilor  ce respectă condițiile date;

                 3.  Evaluare finală

ITEMI

CALIFICATIVUL  FINAL

Rezolvă integral si corect  7-8 itemi

FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 6-7 itemi; 2-3 itemi cu B

BINE

Rezolvă integral si corect 5-6   itemi; 1-2 itemi cu B, restul cu S

SUFICIENT

 

Item

Competența specifică

Descriptori de performanță

Foarte bine

Bine

Suficient

1

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare

Efectuează corect toate operațiile matematice date;

Efectuează corect 6 dintre operațiile matematice date;

Efectuează corect 4 dintre operațiile matematice date;

2

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

Ordonează corect, în ordine descrescătoare,  toate rezultatele obținute;

Ordonează corect, în ordine descrescătoare,  6 dintre rezultatele obținute;

Ordonează corect, în ordine descrescătoare,  4 dintre rezultatele obținute;

3

1.2.Compararea numerelor în concentrul 0-100

Efectuează corect cele 3 relații numerice;

Efectuează corect 2 relații numerice;

Efectuează corect  1 relație numerică;

4

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

 

Completează corect cele 3 șiruri date;

Completează corect  2 șiruri numerice;

Completează corect 1 șir numeric;

5

1.6.Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

Identifică și completează corect semnele corespunzătoare celor 4 exerciții;

Identifică și completează corect semnele corespunzătoare pentru 3exerciții;

Identifică și completează corect semnele corespunzătoare pentru 2 exerciții;

6

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-10

Rezolvă corect problema dată;

Scrie operația corespunzătoare problemei, dar greșește rezultatul;

Scrie parțial rezolvarea problemei.

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice  0

 

Identifică și completează corect semnele corespunzătoare celor 4 exerciții;

Identifică și completează corect semnele corespunzătoare pentru 3exerciții;

Identifică și completează corect semnele corespunzătoare pentru 2 exerciții;

7

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

Rezolvă corect problema dată;

Scrie operația corectă de rezolvare a problemei;

Completează numeric prima dată a problemei;

8

5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii

 

Numerotează corect toate imaginile, în ordinea desfășurării întâmplărilor;

Numerotează corect 2 imagini, în ordinea desfășurării întâmplărilor;

Numerotează corect 1 imagine, în ordinea desfășurării întâmplărilor;

 

Competenţa

Itemi

Punctaj

CS 1.4

Calculează adunările și scăderile, unește cu rezultatul corespunzător;

10 puncte – 1 punct fiecare nr. corect

CS 1.3

Ordonarea crescătoare/descrescătoare a numerelor naturale în concentrul 0 – 100;

6 puncte – 1 punct

CS 1.2

Descompunerea și compunerea numerelor naturale cuprinse între 0 și 100;

6 puncte – 1 fiecare

CS 3.1

Continua șirurile date;

 11 puncte – 1 punct fiecare

CS 1.6

Calcularea operațiilor, compararea numerelor naturale cuprinse între 0 și 100;

10 puncte – 1,25 puncte fiecare

CS 1.5

Rezolvarea problemei cu o singură operație;

6 puncte –- 1,5 puncte fiecare

CS 5.2

Rezolvarea unei problem după o schema dată;

10puncte – 1puncte fiecare

CS 5.1;

Identificarea imaginilor  ce respectă condițiile date;

5 puncte –  1 punct fiecare

 

Media:

 

Analiza rezultatelor

            Puncte tari

-       majoritatea elevilor scriu  numerele naturale cuprinse între 0 și 100;

-       stăpânesc operațiile de adunare și scădere;

-       descompun și ordonează numere naturale cuprinse între 0 și 100;â

-       rezolvă corect problemele date;

-       elevii compară cu ușurință numerele naturale.

 

Puncte slabe

 

-       mulți elevi nu stăpânesc operația de scădere;

-       unii nu copun corect problemele după o schema data;

Măsuri ameliorative:

-       program de pregătire suplimentară cu elevii la care s-au observat greșeli

-       folosirea în mai mare măsură a metodelor activ participative în desfășurarea demersului didactic;

-       antrenarea tuturor elevilor în activități pe grupe, responsabilizarea fiecăruia prin rezolvarea unor sarcini precise, pe măsura capacității intelectuale a fiecăruia;

-       o susținere mai mare și consecvență acordată elevilor ce întâmpină greutăți prin exerciții individuale;

-       acordarea unei atenții sporite activității individuale în cadrul lecțiilor, fiecare elev având posibilitatea să dovedească competențele însușite.

Categorie
Subcategorie
Disciplina