Resursă
Clasa a III-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fişa de lucru poate fi utilizată în predarea adjectivului. Rezolvând sarcinile, elevii vor descoperi informaţii despre adjectiv şi vor opera cu ele.

Resursă
Clasa a III-a
Lecții
Matematică

Proiect didactic pentru clasa a III-a la disciplina Matematică.

Resursă
Clasa a III-a
Lecții
Educatie sociala

Exemplu de demers didactic centrat 

Resursă
Clasa a III-a
Lecții
Biologie

SECVENȚĂ DE PREDARE – Teoria Inteligențelor Multiple

Resursă
Clasa a III-a
Lecții
Biologie

Știinte ale naturii

Activitate transdisciplinară, care își propune abordarea unei teme prin prisma celor opt competențe cheie.

Resursă
Clasa a III-a
Fișe de lucru
Matematică

Fișă de lucru  - Împărțiri, Matematică, Clasa a III-a

Exerciții și probleme 

Resursă
Clasa a III-a
Activități extracurriculare
Alte discipline

„Cuptorul de aur” al bunicii, în satul Grid

Resursă
Clasa a III-a
Fișe de lucru
Consiliere si orientare

La consiliere si orientare la,, A doua sansa'', nivel III primar am doua fise de lucru

Resursă
Clasa a III-a
Programe și planificări
Alte discipline

Este o planificare adaptată pentru un copil cu CES.

Resursă
Clasa a III-a
Activități extracurriculare
Limba şi literatura română

In cadrul activitatii „Teatru de papusi - Dl. Șosetescu” - online, am urmarit urmatoarele obiective:

-stimularea talentelor si aptitudinilor elevilor;