Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

Exemplu de demers didactic centrat pe competențe cheie

Disciplina: Științe ale naturii

Clasa: a III-a

Subiect: Protejarea mediului(influența omului asupra mediului de viață ;poluarea apei, a solului, a aerului)

Propunător: prof. Șerban Magdalena

Competențe cheie vizate:                

  1. Competența de comunicare în limba maternă

- împărțiți în grupe, elevii vor descoperi termeni specifici disciplinei ecologice,  prin rezolvarea unor rebusuri scurte,  cu care vor construi enunturi/mesaje antipoluare!

Poluarea reprezinta modalitatea de distrugere a lumii noastre!

Nu ne distrugeți lumea!

Păstrați curățenia!

Reciclati!

o Cu mic cu mare, ajutăm la reciclare

o Protejaţi natura şi veţi fi protejaţi

o Pădurea – izvor de sănătate

o Pădurea – plămânul verde

o Plantează o floare

o Fii bun cu natura

o Natura este casa noastră

o Lasă celor ce vin o lume mai curată

o Cu mic cu mare, ajutăm la reciclare

o Protejaţi natura şi veţi fi protejaţi

o Pădurea – izvor de sănătate

o Pădurea – plămânul verde

o Plantează o floare

o Fii bun cu natura

o Natura este casa noastră

o Lasă celor ce vin o lume mai curată

 

2.  Competența de comunicare în limbi străine

-elevii urmăresc un videoclip: "Coțofana colecționară" - material Twinkl https://youtu.be/kQuNCRQPIP0, în limba engleza, apoi  exprimă,  tot în limba engleză, puncte de vedere diferite legate de subiectul povestirii 1. Ex.

"Planeta are nevoie de noi! Un material care ne prezintă într-un mod inedit acest aspect. Haideți să acționăm!"- The planet needs us! A material that presents this aspect in a unique way. Let's act!

 

 

 3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii

Temă de gândire     

           Reciclarea deșeurilor de hârtie este o activitate menită să producă economii. O fabrică producătoare de hârtie folosește cu 40% mai puțină energie dacă folosește hârtie reciclabilă, decât fibră nouă. De asemenea, producerea hârtiei din lemn consumă mai multe resurse decât producerea hârtiei din deșeuri.

           Spre exemplu, o tonă de hârtie reciclată poate economisi 3200 litri de apă, 380 KWh energie electrică, 22 de copaci de vârsta de 20 de ani și evită eliberarea în atmosfera a aproape 850 grame de dioxid de carbon.

 Cât se poate economisi, daca se reciclează 3 tone de hârtie?

 

           Cele mai importante avantaje ale reciclării hârtiei sunt: reducerea consumului de apă și curent electric, reducerea poluării apelor și aerului și scăderea volumului de deșeuri (de exemplu, aproximativ 40% din gunoiul menajer produs în Statele Unite îl constituie deșeurile de hârtie și carton).

 

4. Competența digitală

- elevii folosesc tablete și telefoane pentru a culege informații despre reciclare, activități întreprinse, proiecte de voluntariat, exemple de bune practici ale  țările din  UE. Cu acesta ocazie proiecteaza  și imagini din aceste țări.

 

5.  A învăța să înveți

- elevii învață cum pot accesa Wikipedia, diferite site-uri pentru a învăța cât mai multe despre educația ecologică, o țară, o capitală

 

6.  Competențe sociale și civice

- elevii iau la cunoștință rezultatele proiectului Baterel și Lumea Non-E, în care au fost implicați, la care au participat și au obținut premii(În cadrul proiectului, întreaga comunitate de elevi și profesori se implică într-o serie de activități: cursuri de protecție a mediului, acțiuni de voluntariat, concursuri de colectare selectivă a echipamentelor electrice și a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative prin realizarea de colaje, benzi desenate, scenete de teatru sau experimente științifice)

- în cadrul orei, elevii vor lucra pe grupe sau în perechi, interacționând, colaborând

 

7.  Spirit de inițiativă și antreprenoriat

  - elevii, coordonați de cadrul didactic, realizează colectarea de deșeuri din hârtie, pe care le valorifică la centrele de recilcare, banii rezultați fiind folosiți în diferite scopuri cu caracter ecologic.

 - elevii realizează fluturaşi, pliante informative pe calculator,  care vor fi distribuite voluntar altor  elevi, părinţilor, altor membri ai comunităţii locale, unor turiști străini în scopul sensibilizarii pentru păstrarea unui mediu curat, a informarii asupra efectelor  negative ale poluării.

 

8. Sensibilizare și exprimare culturală

"Povestea noastră "– prezentarea unor albume proprii cu poze, desene și mesaje, diferite texte literare, pe această temă, proiecte la care au participat în localitatea lor. Albumul va cuprinde și obiective turistice, zonele verzi ale localitații natale, frumusețea naturală a locurilor în care copilăresc.

Categorie
Subcategorie
Disciplina