Navigarea pe site-ul www.eduscoala.ro reprezintă acceptul şi înţelegerea termenilor şi condiţiilor de către orice client. Pentru o utilizare corectă  a site-ului este recomandată citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Site-ul www.eduscoala.ro este administrat de INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUĂRII ÎN EDUCAȚIE (IDEE) cu sediul în Str. General Henri Mathias Berthelot Nr. 38, sector 1 Bucuresti, cod 010169.

Modificarea Termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul de a schimba, actualiza şi modifica în orice moment conţinutul acestui site, precum şi termenii şi condiţiile de folosire a site-ului www.eduscoala.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Înregistrare și securitate

Pentru utilizarea unor servicii specifice precum forum, utilizatorului i se cere  înregistrarea în baza de date a Administratorului Site-ului, precum și alegerea unei parole și a unui nume de utilizator. Utilizatorul va furniza Administratorului Site-ului date corecte, complete, actuale și valabile, iar în caz contrar se va considera că a încercat să încalce Termeni și condiții, iar acest fapt poate să conducă spre anularea imediată a contului.

Utilizatorilor site-ului www.eduscoala.ro le este interzis:

(a) să utilizeze ca și nume de utilizator numele unei alte persoane cu intenția de a le utiliza în alte scopuri;

(b) Dacă administratorul o să considere că un utilizator foloseşte drept nume, numele altui utilizator într-un alt scop, administratorul poate să ştergă contul fără o notificare în prealabil.

Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/ sau a serviciului, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Drepturile de autor

Întregul conţinut al site-ului www.eduscoala.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web şi alte elemente, sunt deţinute de către Asociația IDEE sau colaboratorii acesteia şi ele sunt protejate de Legea  drepturilor de autor şi legile privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Dacă aceste elemente sunt utilizate  fără un acord scris, acțiunea se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de e-mail office@idee-org.net.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

IDEE  este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 0026339/15.11.2017.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: nume şi prenume, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale, IDEE  va putea selecta clienţii cărora le va trimite newslettere şi alerte, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu toate modificările şi completările ulterioare şi OUG nr.13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice IDEE are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către client. Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt: educaţie şi cultură.

Controlul informaţiilor personale

Puteți alege să restricționați colectarea și folosirea datelor personale în următoarele feluri :

de câte ori vi se cere să completați un formular online, observați o căsuță pe care o puteți bifa pentru a indica dacă doriți sau nu ca informația să poată fi folosită de oricine pentru scopuri de marketing

dacă în prealabil ați fost de acord să să folosim datele în scopuri de marketing, puteți schimba aceasta oricând scriindu-ne la adresa office@idee-org.net

Nu vom vinde, distribui sau concesiona datele către terțe companii fără permisiune sau dacă legea nu o cere. Putem să vă folosim datele, dacă ne dați permisiunea, pentru a vă trimite informații promoționale despre alte companii despre care noi putem considera că ați putea fi interesați.

Refuzul furnizării informațiilor obligatorii de către dumneavoastră determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile obligatorii respective. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații și anumiți colaboratori ai IDEE, care se ocupa de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu.

Cookies

Un cookie este un mic fișier care cere permisia să fie plasat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Odată ce acceptați, fișierul este adăugat și ajută la analiza traficului de internet sau vă atenționeaza când vizitați un website. Cookies permit aplicațiilor web să vă răspundă în mod personalizat. Aplicația web își poate adapta operațiunile pe nevoile dumneavoastră, preferințele ți selecțiile nedorite adunând și memorând informații despre preferințele pe care le aveți în legătura cu produsele specifice aplicației.

Folosim cookies pentru jurnale de trafic pentru a identifica ce pagini sunt folosite. Aceasta ne ajută să analizăm datele despre traficul între pagini și a îmbunătăți website-ul și viteza de navigare. Folosim aceste informații doar pentru analiza statistică, după care datele sunt sterșe din sistem.

În concluzie, cookies ne ajută să vă furnizăm un serviciu mai bun, permițându-ne să aflăm care pagini vă sunt de folos și care nu. Un cookie nu ne permite în niciun fel să avem acces la orice informație de pe computerul dumneavoastră, altele decât informațiile pe care le schimbați cu noi. Puteți alege să permiteți sau nu cookies. Cele mai multe browsere web acceptă cookies automat, dar puteți configura manual pantru a nu permite cookies dacă nu doriți. Asta în schimb vă poate împiedica de la a profita din plin de avantajele unui website.

Link-uri către alte website-uri

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte website-uri de interes. Oricum, odată folosite acestea, pentru a părăsi website-ul nostru trebuie să stiti că responsabilitatea și controlul nostru se oprește. Prin urmare, nu mai putem fi responsabili pentru protecția, securitatea și confidențialitatea oricărei informații pe care o puteți furniza noului website vizitat  și care nu este guvernat de regulile noastre de confidențialitate. Trebuie deci să exercitați o atenție sporită și să luați cunoștință de politica de confidențialitate aplicată noului website.

Asigurări

Persoanele care își vor crea un cont de utilizator vor garanta administratorului faptul că nu o să folosească un limbaj jignitor sau alte lucruri care vor aduce atingere anumitor persoane. Prin acest acord, Administratorul va avea garanția că nu va suferi niciun fel de pierderi sau prejudicii din cauza utilizatorului. În cazul încălcării acestui acord de către utilizator, acesta o sa suporte consecințele.