Dansul înseamnă viață, artă, cultură, emoții, competiție… Aceasta reprezintă una dintre devizele concursul interjudețean „FANTEZIE ȘI TALENT”.

            Vino să sărbătorim împreună frumusețea și diversitatea dansului, la concursul interjudețean de dans „FANTEZIE ȘI TALENT” -25.MAI 2018! Te invităm să iei parte la cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat dansului și tuturor celor care trăiesc pentru el, organizat de Școala Gimnazială Izbiceni-Olt.

            Pentru a fi dansator complet trebuie să știi să te miști pe orice muzică, pe orice stil ce te avantajează, să transmiți ceea ce dansezi, să faci o sincronizare cât mai perfectă și să oferi miscări frumoase în coregrafie. Asta încercăm noi sub motto-ul „FANTEZIE ȘI TALENT”.                    

            Concursul interjudețean își propune să adune concurenți pasionați de dans din județ și din toată țara.

            Poți concura individual, în pereche sau în grup, la una dintre cele trei categorii de vârstă, respectiv  preșcolari (3-6 ani), clasele I-IV (6/7-11 ani) și clasele V-VIII (11-14 ani). În funcție de abilitățile fiecăruia, concursul oferă participanților posibilitatea de a-și demonstra talentul în cadrul uneia dintre următoarele secțiuni prestabilite: dans popular, fantezie coregrafică, majorete, dans de caracter, street dance, modern şi tematic.

            Misiunea noastră este de a înființa și de a menține un mediu de cooperare interculturală de înaltă calitate, care se bazează pe cooperarea interculturală și pe relațiile de prietenie stabilite între membri. Competițiile sportive degajate, coparticipative sunt activităţi necesare pentru cultivarea sentimentelor de încredere în om, de respect pentru munca celorlalţi, de entuziasm, generozitate, meticulozitate şi de bucurie a succesului individual prin lucrul în echipă. Ele ajută la dezvoltarea spontaneitătii, sunt un mijloc de modelare creativă a caracterului micilor şcolari şi, nu în ultimul rând, un minunat mijloc de petrecere în mod util şi plăcut a timpului liber, dar și la maximizarea talentului și abilităților participanților. Ele creează cadrul favorabil exprimării libere a copiilor, adoptand o atitudine degajată, lipsită de emoţii şi inhibiţii.

            Un alt argument, considerăm noi, suficient de puternic pentru provocarea de a participa la un astfel de proiect educativ, este acela de a-i sensibiliza pe copii faţă de tot ceea  ce-i înconjoară şi de a le dezvolta comportamente şi atitudini sociale active, responsabile, tolerante, deschise, comunicative şi autoevaluative.

           Evenimentul va avea loc în data de 25 mai 2018 în sala Căminului Cultural,,Tudor Gheorghe”-Izbiceni.

  CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • Pe scena concursului vor participa  copii care au înclinaţie pentru dans.
 • Fiecare formație / ansamblu trebuie să aibă un nume.
 • Un participant / formație poate prezenta cel mult 2 (două) momente pe secțiuni diferite.
 • Fiecare cadru didactic îndrumător se poate înscrie cu cel mult 2 (două) momente / secţiuni diferite.
 • Fiecare şcoală se poate înscrie cu cel mult 3 (trei) momente.    
 • Durata maximă a unui moment este de 3.50 – 8.00 minute.
 • Concursul se va desfăşura pe  categorii de vârstă și secțiuni:
  • Categorii de vârstă: 
   • Preșcolari – 3– 6 ani
   • elevi ai claselor pregătitoare, I-IV –6/ 7 – 11 ani
   • elevi ai claselor V-VII (11-14 ani).
  • Secțiuni :
 1. Dans popular
 2. Dans modern (dans de caracter, street dance etc.)
 3. Dans majorete
 4. Dans tematic (oriental, tigănesc, spaniol, rusesc, grecesc, etc.).Dansul popoarelor atât în forma originală cât şi în forma lor stilizată. Costumele şi muzica trebuie să fie în concordanță cu tradiția folclorică a țării respective.
 5. Fantezie coregrafică.

 ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR:

  • Înscrierea în concurs se va face pe baza  FISEI DE INSCRIERE ( ANEXA 1) și a ACORDULUI DE PARTENERIAT (ANEXA 2) completat în două exemplare, semnat, ștampilat și adus în ziua desfășurării concursului.
 • Fişa de înscriere şi negativul piesei pentru concurs ( în format mp3 ) vor fi expediate prin e-mail  sau prin poștă  până la data de 15 mai 2018 (data poștei),  pentru realizarea desfășurătorului de  concurs și a playlist-ului persoanelor de contact responsabile pe secțiuni de concurs.
 • Nu se acceptă nici un CD în ziua concursului!
 • Participarea în cadrul concursului interjudețean de dans poate fi :
 • directă: prezentarea unui moment artistic în ziua concursului ;
 • indirectă:participarea în cadrul concursului se va face prin expedierea unui moment artistic în format electronic pe CD format mp3 respectând cerințele: completarea și trimiterea FISEI DE INSCRIERE ( ANEXA 1) și a ACORDULUI DE PARTENERIAT (ANEXA 2) în două exemplare, semnate, ștampilate, CD cu înegistrarea momentului artistic trebuie să fie denumit astfel resectând indicații de identificare: nume formație, titlul variației/dansului, nume coordonator, școala de proveniență, județ, (ex: ARMONIA-Dans modern-Fulgă Mihaela-Sc.Gim.Izbiceni-OT), toate aceste documente vor fi expediate prin e-mail  sau prin poștă  până la data de 15 mai 2018 (data poștei) la adresa menționată mai jos, atașat să fie un plic autoadresat, completat cu adresa destinatarului corect, timbrat corespunzător pentru trimiterea diplomelor. Organizatorii nu sunt răspunzători de calitatea materialului transmis.
 • NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
 • Poștă: Destinatar: Fulgă Mihaela Florica, 

str. Virgil Carianopol, nr. 29,

loc. Izbiceni,

jud. Olt

cu mentiunea Pentru  Concursul Interjudețean de dans  „FANTEZIE ȘI TALENT”.

ANEXA 1

 FIŞA DE ÎNSCRIERE

Dacă eşti pasionat de dans şi iubeşti competiţia, înscrie-te şi tu la

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE DANS ,,FANTEZIE SI TALENT"

Editia a-II-a -2018, Izbiceni

 

Unitatea de învăţământ: ...................................................................................................

Localitate:......................................................................

Județ:.................................

Nume participant/formație:.............................................

Categoria de vârstă:...................................

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: …………….………………………

Specialitatea:  ..................................................................

Telefon: ..................................................................................

Adresă e-mail: ........................................................ ...........................................

Scurtă prezentare a momentului:.......................................................................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

din formație/ansamblu

Clasa

Secţiunea

Titlul  momentului

1.

 2.

 3.

 Director,                                                  Semnătura cadrului didactic coordonator,

 

 ANEXA 2

 

Şcoala Gimnazială Izbiceni                                                   Şcoala  

B-dul Mihai Viteazul  Nr115, Izbiceni,                                Adresa:

Cod 237230, Olt                                                                   Cod

Tel./Fax:  024935353305                                                      Tel./Fax: 

E-mail: scoala.izbiceni@yahoo.ro                                        E-mail:                                      

Nr____ din ___________                                                     Nr____ din ___________

 

 

                                    ACORD DE PARTENERIAT

                        CONCURS INTERJUDEŢEAN DE DANS

                                      ,,FANTEZIE ȘI TALENT”

 

încheiat astăzi, ...................................... , între:

 

 1. Părţile contractante:
 1. Şcoala Gimnazială Izbiceni, cu sediul în comuna Izbiceni, str. Mihai Viteazul, nr.115, jud. Olt, reprezentată de director prof. Frîncu Patricia, şi profesori coordonatori: Fulgă Mihaela și Coman Georgiana a proiectului Concurs Interjudețean de dans ,,FANTEZIE ȘI TALENT” ediţia  a-II-a, 2018 în calitate de  Aplicant şi
 2.  Şcoala Gimnazială_________________________________________, cu sediul în _______________, str. ________________, nr. _____, jud. ______________________, reprezentată de director prof. __________________________________________, şi cadru/e didactic/e îndrumătoare ____________________________________________ în calitate de Partener.

 

 1. Obiectivele comune ale colaborării:
 • Crearea unui climat de colaborare dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Interjudețean de dans ,,FANTEZIE ȘI TALENT” ediţia a-II-a, organizat în data de 25 MAI 2018, la Şcoala Gimnazială Izbiceni-Olt, parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.
 • Participarea preșcolarilor și școlarilor din cele două instituții la activitățile legate de Concursul interjudețean de dans ,,FANTEZIE ȘI TALENT” ediţia  a-II-a, 2018;
 • Mediatizarea activităților propuse de diversificare a activităților școlare/extrașcolare;
 • Schimb de experiență între cele două instituții de învățământ.

 

 1. Grup ţintă:
  • Preșcolari și elevi ai claselor pregătitoare, I-VIII din județul Olt și din țară;
  • Cadre didactice coordonatoare din învăţământul preuniversitar.

 

 1. Obligaţiile părţilor:

   Şcoala coordonatoare se obligă :

 • Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere din județ și din țară;
 • Să colecteze fişele de înscriere;
 • Să asigure jurizarea corectă a participanților;
 • Să înmâneze tuturor participanţilor diplomele de participare, adeverințele coordonatorilor şi premiile;
 • Să mediatizeze rezultatele proiectului.

   Şcoala participantă se obligă:

 • Să mediatizeze proiectul si să înscrie elevii în concurs;
 • Să îndrume elevii în participarea la concursul de dans;
 • Să expedieze fișa de înscrierea formațiilor selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 • Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.

    

 1. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar 2017 – 2018.

 

 1. Clauze finale ale acordului:

Concursului Interjudețean propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

              

                   Aplicant,                                                               Partener,

      Școala Gimnazială Izbiceni                                   _____________________________

Director,                                                                Director,  

      prof. Frincu Patricia                                               prof.

 

     Coordonatori proiect:

prof. înv. primar Fulgă Mihaela

prof. înv. primar Coman Georgiana