Resursă
Grupa mijlocie
Teste
Alte discipline

Testul este de evaluare sumativă, pentru proiectul tematic „Anotimpurile”.