Dinamica societăţii este o experienţă pe care o trăim continuu. Societatea modernă evoluează într-un ritm atât de rapid, încât individului îi este greu să ţină pasul.Adaptabilitatea este o dimensiune a personalităţii care se dobândeşte prin experienţa personală şi prin educaţie. De aceea, şcoala are rolul să ajute copilul să fie flexibil în faţa noului, să se plieze cu uşurinţă pe diversele situaţii pe care viaţa le rezervă.

Invăţământul este structurat pe mai multe trepte: preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi universitar. Trecerea de la un ciclu şcolar la altul creează nelinişte şi praguri pe care elevii trebuie să le depăşească. Dintre acestea, un prag dificil este cel dintre clasele a IV-a şi a V-a.

...

Etichete