Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

                                           Importanța rutinelor și tranzițiilor la preșcolari

 

                                                                                                Boioc Lavinia Elena

                                                                                        Școala Gimnazială Broșteni Aninoasa

 

      Rutinele și tranzițiile sunt activități de dezvoltare a personalității și contribuie la menținerea unui climat sănătos și armonios în sala de grupă. Pentru a se simți confortabil, copiii mici trebuie familiarizați încă din primele zile cu programul zilnic din gradiniță.

     La grădiniță, rutina reprezintă o succesiune de acțiuni care se desfășoară în fiecare zi în aceeasi ordine. Din punct de vedere psihologic, rutinele au scopul de a oferi sentimentul de control și predictibilitate asupra evenimentelor. Rutinele sunt activităţi care se deruleaza pe parcursul întregii zile şi au un rol fundamental în dezvoltarea personală a copilului. Fiecare moment trăit de copil este o ocazie de a învăţa ceva, iar acestor activităţi de învăţare prin care îi sunt satisfăcute copilului nevoile primare, trebuie să le acordăm aceeaşi atenţie pe care o acordăm activităţilor didactice, în organizare, planificare şi desfăşurare. Formarea rutinelor şi respectarea lor menţin copilul implicat în acţiuni adecvate şi scad frecvenţa situaţiilor în care copiii pot manifesta comportamente inadecvate. Prin participarea la aceste activităţi desfăşurate ritmic, copiii învaţă despre momentele zilei, succesiunea lor şi activităţile specifice acestora, li se formează sentimentul de apartenenţă la grup, iar ei se simt în siguranţă. Rutinele sunt activități și proceduri care au loc în mod regulat și implică adesea o serie de răspunsuri. Rutinele preșcolarilor includ următoarele tipuri de activități: ora sosirii la gradiniță, salutul, activități de joc la alegere, momentul stângerii jucariilor, activitatea de servire a mesei, activitățile dirijate, somnul de amiază, igiena, momentul gustării și plecarea acasă.Rutinele stabile permit copiilor preșcolari să anticipeze ce urmează să se întâmple și il face pe acesta să se simtă confortabil și să coopereze mai bine atunci când trebuie să facă tranziția la un alt moment din programul gradiniței. Deasemenea, rutinele ghidează comportamentele copiilor într-o situație, apărând sub forma unor instrucțiuni care conduc acțiunile copiilor catre un anumit scop: menținerea sănătății și siguranței copilului, crearea unor context pentru exersarea și învățarea comportamentelor adecvate. Prin aceste rutine preșcolarii își dezvoltă abilitățile sociale, în acest sens putem exemplifica ,,salutul’’care se realizează la venirea și plecarea din grădiniță.

     Alături de rutine un rol important în desfșurarea programului preșcolarilor îl ocupă și tanzițiile. Tranziţiile pot lua forma unor cântecele, poezii, numărători, jocuri cu text şi cânt, ghicitori, povestioare etc. În acest fel se acoperă momentele libere şi se realizează legătură cu următoarea activitate într-un mod plăcut copiilor.Tranziţiile trebuie să ocupe un loc obligatoriu în cadrul procesului didactic şi au rolul de a stimula, relaxa şi deconecta preşcolarul pregătindu-l, totodata, pentru activitatea ce va urma. Alegerea tranziţiilor, momentul folosirii lor , tipul lor, depinde de mai mulţi factori. Pentru a folosi într-un mod constructiv aceste tranziţii educatoarea trebuie să cunoască, în primul rând, dinamica grupului de preşcolari, să adapteze tranziţiile la particularităţile de vârstă, la tema proiectului propus. Toate acestea depind şi de creativitatea educatoarei şi, nu în ultimul rând, de tactul pedagogic al acesteia. În momentul în care educatoarea proiectează scenariul unei activităţi instructiv-educative, tranziţiile vor fi menţionate clar în proiectul didactic, însă de multe ori, situaţiile neprevăzute determină educatoarea să improvizeze. În astfel de momente, tranziţiile vin în ajutorul profesorului, şi chiar dacă activitatea următoare pare neatractivă pentru preşcolari, folosirea unei tranziţii la momentul potrivit, reuşeşte să stimuleze curiozitatea acestora şi se realizează astfel legătura cu noua activitate şi în acelaşi timp pregătirea grupei pentru aceasta.Un alt rol pe care tranziţiile reuşesc să-l exercite este cel de a linişti grupul de preşcolari. Sunt momente pe parcursul desfăşurării programului din grădiniţă când copiii devin prea gălăgioşi şi îşi pierd atenţia. Captarea atenţiei şi trezirea curiozităţii copiilor în astfel de situaţii devine o adevărată provocare pentru cadrul didactic, iar utilizarea unor tranziţii sub formă de cântecele sau poezii liniştitoare, la momentul oportun, vor  trezi din nou interesul pentru activitatea desfăşurată.

      Noul  curriculum  are  la  bază  realitatea  educaţională  a  vârstelor  mici. Se pune accentul pe utilizarea rutinelor şi a tranziţiilor deoarece acestea stimulează în mod constant nevoia de învătare a preşcolarului. În momentul de faţă, se  promovează flexibilitatea  programului  instructiv-educativ, cu rolul  de  a spori calitatea  educaţiei  la  preşcolari. Procesul instructiv-educativ  trebuie  să  fie  centrat  pe  copil, pornind  de  la  ideea  unei  învăţări  cât  mai  naturale, în acord  cu nivelul experienţelor  traversate  de  acesta în viaţa cotidiană, dar respectând particularităţile individuale ale copilului.

Bibliografie

Cucoș ,Constantin, Pedagogie, Iași, Editura Polirom, 2000

Glava, Adina, Pocol, Maria, Tătaru Lolica- Lenuța, Educația timpurie: ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Paralela45, 2009

Categorie

Comentarii