Simpozion interjudeţean „Istoria locală integrată în modernism”

Proiect aflat în Calendarul de Sesiuni şi  Comunicări Ştiinţifice ISJ Timiş

anul şcolar 2017-2018, poziţia 47 Ediţia a II-a

27 aprilie 2018, Dumbrava

 

ORGANIZATORI:

Şcoala Gimnazială Dumbrava, jud. Timiş,

 

COORDONATORI:

Prof. Deak Alina

Prof. Deak Ştefan Tiberiu

 

ARGUMENT

„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii”, a spus Nicolae Bălcescu

Orice localitate şi orice zonă îşi are istoria ei, având o întindere în timp şi spaţiu, are oameni, locuri şi fapte care o reprezintă şi cu care se poate mândri; adică are personalităţile ei din diferite domenii de activitate. Rolul prezentului proiect pe domeniu cultural este de a descoperi, de a cerceta şi de a pune în valoare oameni şi evenimente mai puţin cunoscute de comunităţile şi concetăţenii lor şi mai ales, de către tineri, preşcolari şi şcolari, care consideră că este benefic din punct de vedere educaţional şi, formativ să le cunoască şi să le urmeze exemplul, întrucât este evident că societatea de astăzi are mare nevoie de modele. Considerăm că numai cunoscând zona de baştină, cu istoria, cultura, credinţa şi personalităţile sale, ne putem cunoaşte mai bine, învăţăm să fim mai buni, să apreciem valorile trecutului şi prezentului, ne putem dezvolta cultura generală şi conştientiza potenţialul tradiţional local şi asuma spiritul patriotic.

SCOP:

Cunoaşterea, cercetarea şi valorificarea prin comunicări ştiinţifice, referate, proiecte, parteneriate, a personalităţilor şi evenimentelor  reprezentative ale zonei locale.

OBIECTIVE :

 • Confirmarea apartenenţei la un spaţiu identitar prin cunoaşterea în detaliu a contribuţiei personalităţilor care fac obiectul cercetării simpozionului la punerea în valoare a domeniului respectiv ;
 • Respectarea personalităţilor care au realizat ceva deosebit într-un anumit domeniu şi propunerea lor ca model pentru tânăra generaţie;
 • Păstrarea unui respect viu care se cuvine celor care au realizat ceva ieşit din comun şi demn de a fi exemplu de urmat, cât şi păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural al zonei;
 • Cultivarea demnităţii şi mândriei identitare într-un mediu comunitar interetnic;
 • Formarea gustului artistic şi estetic, a interesului pentru cercetarea şi prezentarea celor mai semnificative realizări ale personalităţilor din diferite domenii aprţinătoare zonei locale.

GRUP  ŢINTĂ: Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi universitar

DERULAREA SIMPOZIONULUI:

 • Lansare: martie 2018
 • Înscrierea lucrărilor: 11.03.2017 – 20.04.2018
 • Data şi locul desfăşurării:  27 aprilie 2018- Şcoala Gimnazială Dumbrava ora 14.00

SECŢIUNILE  SIMPOZIONULUI:

 1. Modalităţi de integrare a valorilor culturale respectiv a elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ (referate, proiecte, parteneriate, comunicări ştiinţifice);
 2. Localitatea mea - localitatea noastră (tradiţii şi obiceiuri din istoria locală, comunităţi etnice, educaţie interculturală);
 3. Istoria începe cu istoria mea (istoricul localităţii, familiei, şcolii, monografii).

REGULAMENTUL  DE PARTICIPARE:

Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:

 • Vor fi scrise în Microsoft Word  și vor avea între 2-4 pagini în format A4. Numărul de pagini se va respecta!
 • Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14.
 • La două rânduri de titlu, aliniat stânga, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul lucrării în ordinea: numele, prenumele, școala de proveniență, localitatea, județul.
 • La două rânduri de autor, aliniat stânga-dreapta, se începe lucrarea, utilizând Times New Roman, size 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri.
 • La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: autor, titlu, editură, localitate, an.
 • Lucrările vor fi salvate ca şi Word 2003.
 • Obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice!
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.
 • Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.
 • Pentru cadrele didactice cu participare directă, prezentarea lucrării nu va depăşi 10 minute.

Lucrarea, fişa de înscriere şi protocolul se vor trimite împreună la următoarea adresă de e-mail: deakalina@yahoo.com.

Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi judeţul. Aceeaşi denumire se va da şi fişierului din ataşament; de exemplu, dacă la simpozion participă doamna Corina Stănescu din judeţul Timiş, atunci subiectul e-mail-ului va fi Corina Stănescu – Timiş, iar fişierul se va denumi cu acelaşi nume.

Perioada de înscriere: 11.03.2017 – 20.04.2018

Nu se admit lucrări după depășirea termenului limită!

Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.

Diploma de participare  şi volumul simpozionului vor fi transmise prin e-mail. Pentru dezarhivare va fi nevoie de programe speciale cum ar fi WinRAR sau WinZIP.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

CERTIFICARE

 • Diplomă de participare
 • Volumul cu ISSN cuprinzând lucrările simpozionului

NOTĂ: Informaţii suplimentare puteţi afla la:

     Prof. Alina Deak  – telefon   0723171079

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE

Simpozion interjudeţean

„Istoria locală integrată în modernism”-ediţia a II-a

 

  1. AUTORUL LUCRĂRII

Nume __________________________Prenume ______________________________________

Instituţia______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Localitatea ___________________________________Judeţul ___________________________

Specialitatea ___________________________________________________________________

Telefon personal________________________________________________________________

E-mail personal ________________________________________________________________

 

 1. Date lucrare

Titlul lucrării____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Secţiunea ______________________________________________________________________

 

 1. MIJLOACE NECESARE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII
 • Flipchart  
 • Calculator
 • Videoproiector      

 

 

 1. PARTICIPARE
 • Directă
 • Indirectă

 

                                                                                                                               SEMNĂTURA