Resursă
Clasa a V-a
Fișe de lucru
Consiliere si orientare

         Diagrama cauze-efect evidențiază legătura (relația) dintre cauze sau factori de influență și un efect.