Resursă
Clasa pregatitoare
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Materialul conține activități desfășurate la diferite discipline, cu elevii clasei pregătitoare, cu exemplificări de utilizare a metodei ciorchinelui.