Resursă
Clasa a IV-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fişa de lucru este destinată recuperării / ameliorării competenţelor de lectură şi vizează extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie

Resursă
Grupa mică
Lecții
Alte discipline

Proiect de activitate integretă - Ziua mamei

Educarea limbajului + activitate practică