Resursă
Grupa mare
Cursuri
Alte discipline

Materialul propus prezintă metode interactive de grup utilizate în învățâmântul preșcolar.

Resursă
Clasa a XII-a
Cursuri
Consiliere si orientare

Şcoala la toate nivelurile, se face vinovată de starea comunicării; arta comunicării poate şi trebuie să fie realizată în baza unor relaţii profesor – el

Resursă
Clasa a XII-a
Cursuri
Consiliere si orientare

Profesorul utilizează anumite strategii didactice în funcție de stilul individual de învățare al elevilor.

Resursă
Clasa a IX-a
Cursuri
Fizică

Anul școlar 2019-2020 ne-a adus noi provocări și schimbări în demersul școlar, prin educația online.

Resursă
Clasa a X-a
Cursuri
Limbi moderne
Engleză

METODA  ,,FLIPPED CLASSROOM”

Resursă
Grupa mică
Grupa mijlocie
Grupa mare
Cursuri
Consiliere si orientare

Somnul are un rol esențial în dezvoltarea creierului și creșterea fizică a copiilor.

Resursă
Grupa mare
Cursuri
Alte discipline

IMPLICAȚII ALE  METODELOR  INTERACTIVE  ÎN STIMULAREA INTELIGENȚEI COPILULUI PREȘCOLAR

Resursă
Clasa a IV-a
Cursuri
Alte discipline

Prezentarea lucrării în urma absolvirii programului postuniversitar de formare și dezvoltare continuă - Management educațional

Resursă
Clasa a IV-a
Cursuri

Este o prezentare realizată despre Planul managerial, manager și  rolul său determinant asupra școlii pe care o conduce

Resursă
Clasa a VIII-a
Cursuri
Engleză

ABORDAREA  METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN CADRUL PROIECTELOR DE MOBILITATE ERASMUS+ KA1