Resursă
Clasa a X-a
Lecții
Limba şi literatura română

                                                       Imaginea personajului-spectacol

Resursă
Clasa a II-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fișa de lectură își propune consolidarea poveștii citite, prin exerciții diverse.

Resursă
Clasa a II-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fișa de lectură consolidează povestea citită, prin exerciții de completare a unui fragment, de recunoaștere a personajelor și a trăsăturilor lor caracteristice.

Resursă
Clasa a II-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fișa de lectură se aplică după citirea poveștii, ca o consolidare a acesteia. Conține aplicații diverse: exerciții de completare.

Resursă
Clasa a IV-a
Teste
Limba şi literatura română
Resursă
Clasa a II-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Este o fișă de evaluare care conține 3 itemi și descriptori de performanță.

Resursă
Clasa a V-a
Lecții
Limba şi literatura română

schița lecției Textul nonliterar

Resursă
Clasa a IV-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fișă de lucru pentru consolidarea părților de vorbire - substantiv -adjectiv.

Resursă
Clasa pregatitoare
Teste
Limba şi literatura română
Matematică

Evaluări inițiale pentru comunicare în limba română și matematică ce cuprind itemi, descriptori de performanță, barem de corectare și notare, matrice pentru rezultate și analiza SWOT.

Resursă
Clasa a II-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fișă de lucru  - Recapitulare: Silaba. Cuvântul. Propoziția.