Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

pitagora-foto-coperta

Proiect de lecție: Teorema lui Pitagora

Disciplina: Matematică (Geometrie)

Clasa: a VII-a

Unitatea de învățare: Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Subiectul: Teorema lui Pitagora

Tipul lecției: Lecție mixtă

 

Competențe generale:

CG.1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care apar

CG.2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale

CG.3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice

CG.4. Exprimarea în limbaj specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată

CG.6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii

Competențe specifice:

CS. 1.7. Recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configurație geometrică dată

CS. 2.7. Aplicarea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia

CS. 3.7. Deducerea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic

CS. 4.7. Exprimarea în limbaj matematic a relațiilor dintre elementele unui triunghi dreptunghic

CS. 6.7. Implementarea unei strategii pentru rezolvarea unor situații date, utilizând asemănarea triunghiurilor

 

Obiectivele operaționale ale lecției:

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:

  • să aplice și să reproducă enunțurile definițiilor, proprietăților și teoremelor învățate anterior în probleme a căror rezolvare necesită analiza mai multor situații;
  • să reproducă enunțul Teoremei lui Pitagora;
  • să aplice corect în rezolvarea problemelor teorema lui Pitagora, pentru determinarea lungimilor unor segmente.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, observația, demonstrația, exercițiul, explicația, metoda „mozaicului”.

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fișe de lucru, manualul/culegerea de matematică, fișe de lucru, tablă.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, perechi și pe grupe.

RESURSE

  1. umane: 27 elevi;
  2. temporale: 50 minute;
  3. spațiale: sala de clasă.

În documentul atașat, regăsiți proiectul de lege integral – lecția structurată și trei anexe – fișe de lucru și de evaluare.

Bibliografie:

  • Noaghi Sorin Doru, Linț Dorin, Manual pentru clasa a VII-a, etc., Editura Litera
  • Smărăndoiu Ștefan, Perianu Marius, Matematică pentru clasa a VII-a. Clubul Matematicienilor, Editura Art, București, 2012.

 

Articol realizat de prof. Alexandra Răduț, Școala Gimnazială „Nica Barbu Locusteanu”, Leu, județul Dolj

Categorie
Subcategorie
Disciplina