Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

RESURSĂ EDUCATIONALĂ DESCHISĂ

PROF. ÎNV. PRIMAR   ȚANU DANIELA CORNELIA

 

EVALUARE FINALA CURS C.R.E.D

 

                                       PROIECT  DIDACTIC  DE LECȚIE 

Clasa: a IV- a B

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Unitatea de învăţare:Lumea necuvântătoarelor       

Disciplina: Limba și literatura română

Subiectul lecţiei: “O furnică’’de Tudor Arghezi

TIPUL LECȚIEI: de consolidare a cunoștințelor,

Competenṭa specificᾰ vizatᾰ :

1.1.  Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil,

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit                                                                                                                                                                

Obiective operaţionale:

- să citească corect,cursiv si expresiv si pe roluri poezia și dialogurile, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;

-să expună informatii despre autorul poeziei , curiozităţi despre viaţa furnicilor;

-să construiască enunturi si texte , folosind cuvinte/ expresii cu același înteles/ sensuri diferite din textul liric studiat;

 – să formuleze întrebări/ răspunsuri legate de conţinutul poeziei (compozitie, analiza tablourilor, semne de punctuatie, ortograme);

-să rezolve exercitiile în cadrul grupei , conform cerintelor.

 

 Descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității, modalități de facilitare a implicării elevilor (individual, grup), resurse utilizate, modalități de evaluare :

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, brainstorming, metoda Cubul,,citirea în lanţ,exerciţiu de icebreaking,,,ciorchine, joc muzical,

Resurse didactice: flipchart, tablă,fise de lucru, dictionar, volum de poezii, creion, videoproiector, manual, ciorchine,  postere cu sarcini diferenţiate,  markere , planse,material power-point, mascota lectiei- Furnica, Harta poeziei, fisa de scriitor

Forme de organizare: frontală, individuală,pe grupe

Evaluarea: observare sistematică, probă scrisă,  probă orală, autoevaluare, evaluare de  către colegi.   

Bibliografie:

&  M.E.C.-Programa şcolară pentru clasa a IV-a ;

&  Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Limba română – Manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2017;

& Mitu, Florica: Metodica predării- învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

 

 Plan de activitate:

 Copiii sunt împărțiți pe echipe de câte 4 elevi; Se va lucra atât  individual și  în echipă;

 CAPTAREA ATENȚIEI

Prezint o ghicitoare:

Mică, dar voinică,                       
In spate ridică
Sacul cu povară,
Să-l ducă la moară.
(Furnica)

DESCRIEREA ACTIVITᾸҬII DE  ÎNVĂҬARE : 

Realizez un exercitiu  de icebreaking: Dialog între furnica noastră si un bun prieten al ei- greierele(Anexa 4)

Solicit elevilor să citească lecţia, în gând; câţiva elevi vor citi textul integral. Furnica le cere copiilor să răspundă la câteva cerinte din Harta poeziei, (Anexa 5) pe care o completăm cu ajutorul unui ,,creion vorbitor’’-(Metoda R.A.I.): Unde,când se petrece acţiunea și cine participă la acţiunea poeziei? Solicit copiilor să spună câteva informatii și curiozităti despre viaţa unui mușuroi de  furnici.

Pe baza unui material power-point care redă strofele în imagini ale poeziei se realizează conversaţia generalizatoare  a textului liric. Poezia –model este ascultată integral , din material, recitată deosebit de artistul-menestrel neîntrecut –Tudor Gheorghe.

Solicit citirea primei strofe.Descriem primul tablou al poeziei. Ce fel de text este acesta? Câte strofe are poezia? Care este măsura versurilor? Ce fel este rima? Ce înseamnă: ,,O furnică mică,mică înseamnă.... Cuvânt asemănător pentru înfiptă. De ce s-a folosit construcţia ,,pentru căci’’? Ce sens are verbul  ,,a luat’’ în poezie? Propun să alcătuiască enunţuri cu alte sensuri ale acestui verb la tablă. Solicit citirea celei de-a doua strofe. Comentăm  tabloul. Ce însușiri are furnica? Ce arată ele? Care e forma corectă a verbului vie? Ce sensuri are substantivul gură? Treceţi-l la numărul plural. Realizăm citirea ultimei strofe. Descriem tonul si modul de adresare al poetului fată de furnică: Cum era corectă constructia veche gramaticală ,,un’te duci?’’ Opusul lui mâhnit? Ce expresii folosește autorul pentru a mări confuzia furnicii? (ortograme despărţite prin cratimă pentru a diferenţia verbul de pronume).

   Realizeazᾰ cerinṭele frontal ,individual .Sunt evaluaṭi oral, prin observare sistematicᾰ,  interevaluare sau teme orale.

OBҬINEREA PERFORMANҬEI:

 

Elevii lucreazᾰ pe grupe .Aplic metoda „Cubul” în care fiecare grupă va avea o sarcină de rezolvat. (vezi Anexa 6)

I-DESCRIE-–Care sunt sentimentele poetului pentru lumea necuvântătoarelor?

II-COMPARĂ- ,,Voinicel-expert în ortografie’’- a) Fă comparaţie între forma scrisă în poezie a expresiilor și alt mod de scriere-b) Completează enunţurile cu forma corectă a pronumelor personale ei, ea și a verbelor: iei, ia.

III-ANALIZEAZĂ- într-un mod haios comportamentul furnicii din poezie din perspectiva greierelui spectator- ,,Chipurile fanteziei’’

IV-ASOCIAZĂ-Unește cuvintele cu același sens.

 

Extinderi/ deschideri spre alte discipline:

   Dezvoltare personalᾰ-  V-APLICĂ- Imaginează-ţi că eşti Regina furnicilor şi că vrei să le transmiţi celor mici ultimele sfaturi de a le ocroti mușuroiul.

Ofer  feedback.  Monitorizez activitatea pe grupe.Întregesc feţele cubului la tablă. Din fiecare grupă vine liderul care prezintă posterul.

 Au fişe de lucru diferenţiate, realizeazᾰ postere de grup, realizeazᾰ cerinṭele frontal sau pe grup, sunt evaluati prin analiza produselor de grup si interevaluare.

Realizarea feed-back-ului

Spuneti-vă părerea!(argumentează):Ce credeti că sugerează cele două,,dealuri’’pe care furnica le are de urcat de la bărbie până la chelie?

  Extinderi : Joc si miscare - Furnica și greierele vor ca să se împace și-i invită pe copii la un joc muzical despre o surată necuvântătoare:,,Dacă aș fi arici’’ ( evaluare oralᾰ si joc de rol ).

Terminăm de completat Harta poeziei (mesajul poeziei). Scriu pe fise mesajul poeziei, apoi il completăm la flip-chart.

 

ANEXE:

            Anexa 1- Fiṣᾰ de scriitor- Tudor Arghezi- Poezia O furnică face parte din volumul Versuri de seară.

 

               Anexa 2- Cadran ,,O furnicᾰ,, de Tudor Arghezi- 1.Desen 1.Alt titlu  3. Proverbe potrivite 4.Enunṭuri cu expresiile :,,visin uscat,,   ,,mᾰrunṭica de fᾰpturᾰ,,  ,, merindea ỉmbucatᾰ,,

                Anexa 3-Ciorchine despre furnicᾰ  - Curiozitᾰṭi despre viaţa furnicilor în mușuroi : https://www.youtube.com/watch?v=8y5dOk8XiKA

               Anexa 4-                             Dialog între greiere și furnică                               

                            Povestitorul:Pe prispa bunicilor cântă toată vara ,zi de vară până-n seară, un greiere lăutar. O furnică muncitoare trece pe acolo, căutând firimituri.

                             Greierele:  -Hai ,soro, să  dansăm! Uite ce zi frumoasă!

                                Furnicuta: - O zi bună să ai greiere! Eu nu am timp de cântece si dansuri. Trebuie să adun mâncare pentru fratii mei.

                               Greierele -Hai ,soro ,vrednicută! Vino aici, la umbră! Mai e destul până diseară!

                              Furnicuta: --Greiere, greiere...! Păcat de muzica ta, că la iarnă...O să vezi tu...

                              Greierele  - ,, Of , of , of , dar-ar să dea/   În cine ţi-o mai cânta , /  Că eu unu-s lecuit/   După câte mi-ai plătit ./ Pentr-un bob de grâu stricat/ M-ai făcut de râs în sat ./  Lasă , lasă că la nuntă/   Am să văd eu cine-ţi cântă ! “

                               Furnicuta: --Astăzi,mai ales , am de lucrat cu copiii acestia, care m-au ales să-i însotesc la orele acestea ale lor cu oaspeti deosebiti, asa că ori m-ajuti,ori....vezi tu...

                                 -Măi copii,ia...la treabă...Hai să ne jucăm cu folos pe această Hartă a poeziei ! Asa că ia luati voi aici acest creion vorbitor care vă va spune locul, timpul si personajele din această poezie! (dă un ,,creion vorbitor’’ copiilor care răspund la intrebări)

 

                     Anexa 5-Harta poeziei-autor,locul, timpul, personajele, sinonime pt diferite cuvinte, numᾰrul strofelor.

                      Anexa 6I-DESCRIE-  sentimentele poetului pentru lumea necuvântătoarelor    II-COMPARĂ-(,,Voinicel-expert în ortografie’’)  Fă comparaţie între forma scrisă în poezie și     alt mod de scriere-     III-ANALIZEAZĂ-într-un mod  haios comportamentul furnicii din poezie din perspectiva greierelui spectator- ,,Chipurile fanteziei’’    IV-ASOCIAZĂ-Uneste cuvintele cu același    sens-,,Cuvinte cu mesaj’’      V-APLICĂ-Metoda R.A.F.T.S.-Imaginează-ţi că eşti Regina furnicilor  și că vrei să le transmiţi celor mici  ultimele sfaturi de a le ocroti musuroiul. Rol: Regina furnicilor, Audienţă: copiii de vârstă şcolară;Format: scrisoare; Temă:sfaturi pentru ocrotirea mușuroiului ,Scop: ocrotirea vietăţilor mediului.     VI- ARGUMENTEAZĂ:   Spuneti-vă părerea:  Ce credeţi că sugerează  cele două ,,dealuri’’pe care furnica le are de urcat de la bărbie  până la chelie?

 

 

 

Categorie
Subcategorie