Argument justificare, context (analiză de nevoi)

În 2015, cele 193 state membre ale Națiunilor unite au adoptat și au lansat, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite (25-27 septembrie) de la New York, un set nou de Obiective de Dezvoltare Durabilă. Acestea sunt esențiale în crearea unui context nou pe o scală  internațională, pentru o lume mai sigură și mai sustenabilă. Toate țările și toți partenerii care acționează în parteneriat colaborativ s-au angajat că vor implementa aceste obiective de dezvoltare durabilă, care se dezvoltă pe structurile de dezvoltare Millenium. Ele caută să se realizeze drepturile umane ale tuturor, egalitatea de gen și împuternicirea/promovarea tuturor femeilor și fetelor. Obiectivele în cauză sunt integrate și indivizibile și echilibrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării sustenabile: economic, social și ambient Scopul proiectului

Activismul înseamnă luarea de măsuri pentru a determina schimbări sociale, care pot apărea în mai multe moduri. Cel mai adesea aceasta implică acțiuni de schimbare a lumii - social, politic sau economic - sau prin abordarea drepturilor omului și/sau a problemelor de mediu. Activismul poate fi condus de indivizi, dar este în mare parte realizat prin mișcări sociale, iar în cazul Proiectului Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor folosim entuziasmul copiilor și tinerilor pentru a cataliza activitățile și pentru a genera schimbări în școli și comunități.

Ce este proiectul Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor?

Un set de acțiuni cu scopul de a schimba comportamentul social, a educa și a mobiliza copiii, școlile, diversele organizații și partenerii societății civile să se implice în prevenirea unora sau mai multora dintre temele asociate abuzului. Pentru a contribui la crearea unei culturi mai preventive, la stoparea violenței împotriva copiilor și a tinerilor, la sprijinirea implementării recomandărilor ONU și, nu în ultimul rând, la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă promise în 2030, trebuie să ne unim în acțiuni de colaborare și conlucrare.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele relevante și țintele pentru proiectul Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ:

 • Stoparea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor
 • Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în sferele publice și private
 • Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului, incluziv sclavia și recrutarea în vederea traficului de ființe umane
 • Oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente
 • Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi de pace și non-violență
 • Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități
 • Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar
 • Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

Grupul țintă este format din elevi și preșcolari din grădinițe și școli (primare, gimnaziale) și licee, centre de plasament, cluburi ale copiilor

Beneficiarii direcți și indirecți;

Beneficiarii direcți sunt preșcolarii și elevii din grădinițe, școli, licee, cluburi ale copiilor, centre de plasament, precum și cadrele didactice coordonatoare.

Beneficiari indirecți sunt grădinițele, școlile, părinții și comunitățile locale, care vor avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejați față de fenomenul distructiv al abuzului și violențelor de orice fel.

Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni);

Proiectul se derulează în perioada octombrie – aprilie a fiecărui an școlar, de preferat până în 2030, anul declarat, la nivel mondial, al toleranței zero față de abuzurile și violențele asupra copiilo

Descrierea activităţilor

 • Realizarea, la nivelul unităților de învățământ, a activităților circumscrise proiectului pe care fiecare școală și le propune (work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri tematice pe care copiii să le trimită autorităților locale, politicienilor, realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întâlniri cu specialiști – medici, psihologi, sociologi, polițiști etc.);
 • Temele activităților care se pot realiza în cadrul proiectului Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ, orientativ și nu limitativ, prevenirea abuzurilor de orice tip asupra copiilor, prevenirea abandonului școlar și a absenteismului, problematica copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, problematica sarcinilor nedorite și a mamelor minore, exploatarea copiilor etc.;
 • Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

Principalul rezultat al proiectului este crearea unei mișcări preventive a abuzului asupra copilului, stabilirea de orientări și comportamente învățate care creează obstacole în calea făptuitorilor de acțiuni indezirabile. Este cel mai eficient mod de a proteja copiii de abuz și contribuie în mare măsură la crearea unei culturi a non-violenței.

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

În cadrul acestei campanii (pe care sperăm să o putem iniția în cât mai multe unități de învățământ) nu ne propunem să realizăm evaluări bazate pe strategii de tip output, out-take sau outcome, ci mai degrabă de evidențiere a reacțiilor copiilor (atât a celor abuzați cât și a potențialilor agresori – în cazul bullying-ului sau a pasivilor față de actele de violență) și de formare, prin cooperare și conlucrare, a unor atitudini pro-active, de denunțare a actelor de violență și de susținere a acelor abuzați, oprimați.

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului

Sustenabilitatea și continuitatea proiectului derivă din însuși interesul arătat constant, pe parcursul celor 4 ediții anterioare, de  unitățile școlare participante, de elevi, părinți și cadre didactice.

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului

Principalele căi de mediatizare/promovare sunt site-ul FICE România, site-urile ISJ-urilor, revista Tribuna Învățământului, ziarele și revistele din zonele/județele în care se află școlile/comunitățile participante, site-ul WWSF (www.women.ch)

Parteneri implicaţi în proiect - descrierea parteneriatului

 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Revista Tribuna Învățământului
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
 • Asociația Comunelor din România
 • Radio România, Societatea Română de Radiodifuziune
 • Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
 • Agenția Națională Antidrog                       

Raportul  Proiectului educațional

 

Obiectivele activităţii desfăşurate au fost:

 • Stoparea abuzului și a tuturor formelor de violență împotriva copiilor
 • Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în sferele publice și private
 • Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități
 • Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar

Activitatea a constat în realizarea de câtre elevii claselor 9C şi 12E de la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi a unor afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor,  realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor.

 

Leonte Bogdan, 9C, Stop violence

 

Marin Roxana, 9C -Spuneţi stop femeilor abuzate, Spune Stop violenţei

 

Manolache Iuliana , 9C, Violenţa este arma celor slabi, violenţa nu educă şi nu dezvoltă copilul, ci doar îi distruge sufletul!

 

Năstase Maria, 9C, Spune Stop violenţei, Violenţa nu poate fi decât bastardul pasivităţii

 

Vlad Georgiana, 9C,  Stop violenţă

 

Zlate Diana, 12E, Dă block agresivităţii în familie

 

Tema activității care s-a realizat în cadrul proiectului Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor a inclus prevenirea abuzurilor de orice tip asupra copiilor.

Principalul rezultat al activităţii a fost conceperea unor desene, afişe, colaje prin care s-a dorit eliminarea abuzului asupra copilului şi modalităţile de a proteja copiii de abuz. Toate acestea au contribuit în mare măsură la crearea unei culturi a non-violenței.

Au fost evidențiate reacțiile copiilor și de formare, prin cooperare și conlucrare, a unor atitudini pro-active, de denunțare a actelor de violență și de susținere a acelor abuzați, oprimați.

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                      Popescu Carmen

 

 

Imaginea a fost ștearsă.