A învăța despre condiția femeii și inegalitatea de gen – o experiență Erasmus plus

                                                                                      Anca Vieriu, profesoară la Colegiul Național ”Petru Rares”,

                                                                             președinte al asociației AR Vocational and Investment Solutions

 

În pofida unor eforturi depuse la nivel european (de exemplu Convenţia de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice, 2011), inegalitatea de gen rămâne încă o problemă majoră a lumii întregi, inclusiv a Uniunii Europene.

Cauzele sunt diverse: educația patriarhală, care plasează femeia în postura de ființă supusă voinței și puterii bărbatului; educația primită în fragedă copilărie (fetițele trebuie să se joace cu păpușile și băieții cu mașinile); interpretări dăunătoare ale unor texte religioase; influența mass media sau a industriei modei, care construiesc false sisteme de valori, reificând femeile; opinii găunoase ale unor oameni politici, care susțin, cu seninătate, în secolul XXI, inferioritatea femeii; stereotipuri cu largă funcționalitate socială de genul “sexul frumos/ slab” și “sexul puternic” etc.

Efectele acestor stări de fapt sunt: acceptarea, de către femei, a unor standarde joase generate de false sisteme de valori; acceptarea dependenței sociale/ financiare față de bărbat; scăderea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, acceptarea unei condiții umile.

Din acest motiv am inițiat proiectul Rule „Only One Time” (ROOT) 2018-3-RO01-KA105-061350 și am conceput următoarele obiective ale proiectului care s-a adresat unui grup-țintă principal format din 34 de lucrători cu tinerii (la care se adaugă 3 formatori) din 10 organizații din 11 țări, 7 din Program (Grecia, Macedonia, Polonia, România ARVIS, România Liceul Moldova, Spania, Turcia) și trei Partenere (Armenia, Moldova, Ucraina).

Obiectiv general a constat în îmbunătățirea nivelului de competență și a calității activității profesionale a grupului-țintă principal în domeniul dicriminării femeii în contextul inegalității de gen.

Obiectivele operaționale au fost dobândirea unei cunoașteri aprofundate a problemei barierelor de gen (stereotipuri, generalizări, cauzele și efectele acestora) și a condiției femeii, formarea/ sporirea abilităților în lucrul cu tinerii prin cunoașterea și experimentarea de soluții (metode/ exerciții/ activități de învățare nonformale) pentru a educa adolescenții în spiritul egalității de gen, dezvoltarea unei atitudini și a unui comportament proactiv  prin proiectarea și punerea în act a unei campanii de conștientizare și a unui program de intervenție pentru sprijinirea fetelor în comunitățile locale.

Activitatea pe care am planificat-o este una de mobilitate de 8 zile și s-a desfășurat la Mănăstirea-Humorului, România, între 28 aprilie-5 mai 2019.

Metodele au fost alese în funcție de specificul și obiectivele proiectului, de rezultatele așteptate ale învățării și de vîrsta eterogenă a participanților. Ele sunt specifice educației nonformale și dezvoltă creativitatea și implicarea: exerciții de cunoaștere și de încredere; exerciții de reflecție, o prelegere, prezentări PP; open space, masă rotundă, workshopuri, learning cafe; joc de roluri, simulări; vizionări de filme scurte; vizite de studiu; excursie de studiu; realizarea unui mini-ghid „Being a Woman”, a unor materiale informative și de conștientizare, a unui film și a unui blog.

Atât pe termen scurt, cât și lung, am obținut rezultate notabile: lucrători de tineret care au dobândit competențele necesare pentru a educa tinerii în spiritul egalității de gen, organizații care și-au lărgit aria de expertiză și oferta educațională și, în general, dezvoltarea unui comportament proactiv față de problema discriminării femeilor.

ROOT a avut un impact semnificativ la nivelul mai multor grupuri-țintă. În plan local, organizațiile participante au influențat pozitiv munca cu tinerii prin punerea în aplicare a unui program de intervenție pentru educarea nonformală a tinerilor pentru drepturile femeilor în contextul egalității de gen. Cel puțin 500 de tineri (mai ales fete și tinere femei) s-au bucurat de consiliere prin intermediul acestui program, pe termen scurt, urmând ca, pe termen lung, numărul lor sa crească. Au fost sensibilizate sistemele educative nonformal și formal, precum și alți factori interesați, în scopul realizării de acțiuni și programe comune.

S-a îmbunătățit calitatea și eficiența muncii de tineret prin promovarea ideilor de egalitate, respect pentru alteritate, coeziune socială, cetățenie europeană.

Proiectul ROOT a adus în prim-plan o problemă stringentă, care, în pofida eforturilor de până acum (de exemplu Convenţia de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice, 2011), nu și-a aflat încă rezolvarea, și îi găsește soluții prin formule educaționale nonformale atractive, multe originale.

Toate acestea vor avea un efect substanțial benefic, pe termen lung, și vor contribui la crearea stării de bine a tinerilor. De asemenea, ROOT a oferit lucrătorilor cu tinerii satisfacția unui grad superior de profesionalism.