Profile picture for user Anca Tache
Trimis de Anca Tache la Mie, 09/16/2020 - 09:16
  • Sursa foto: pixabay.com

Repartizarea computerizată a absolvenților de gimnaziu din 2022 se va face în două etape.

Nu pot participa la această repartizare absolvenții de clasa a VIII-a din serii anterioare, care au susținut admiterea la liceu în anii precedenți, au fost înmatriculați într-o unitate din învățământul liceal sau profesional, dar care s-au retras, au întrerupt studiile, au rămas repetenți sau vor să se transfere fie de la învățământul profesional la liceal sau în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la la filieră la alta.

Pe de altă parte, pot participa la această admitere absolvenții de gimnaziu din promoțiile anterioare, cu vârsta mai mică de 18 ani și care, deși au susținut admiterea la liceu, nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ.

În tot procesul de admitere, datele personale ale candidaților vor fi publicate anonimizat.

Media de admitere este o medie ponderată realizată între media de la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media anilor V-VIII (pondere de 20%).

Calendarul admiterii pentru anul de învățământ 2021-2022 este următorul:

- 10 – 14 mai – transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţii legate de admitere

- 17 mai – 11 iunie – şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (videoconferinţă online, telefon, email)

- 8 – 14 iulie – completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi

- 16 iulie – repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a

- 17 – 20 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

- 21 iulie – afişarea locurilor rămase libere după prima repartizare computerizată

- 21 – 28 iulie – completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizare în prima etapă, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat

- 29 iulie – repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

- 29 – 30 iulie – depunerea dosarelor la şcolile unde au fost repartizaţi

- 2 – 6 august – primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în primele două etape, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi, precum şi a candidaţilor care nu au participat la primele două etape şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea candidaților este făcută de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti.

Sursa: edumanager.ro