Resursă
Clasa a VIII-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Această fișă de lectură este utilă cadrelor didactice, profesori de limba și literatura română, dar și elevilor care doresc să se pregătească pentru examenul de Evaluare Națională.

 

Resursă
Grupa mijlocie
Teste
Limba şi literatura română

Fișă pentru evaluarea limbajului preșcolarilor.

Resursă
Clasa a III-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fişa de lucru poate fi utilizată în predarea adjectivului. Rezolvând sarcinile, elevii vor descoperi informaţii despre adjectiv şi vor opera cu ele.

Resursă
Clasa a IV-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fişa de lucru este destinată recuperării / ameliorării competenţelor de lectură şi vizează extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie

Resursă
Clasa a V-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Cele două fișe de lucru sunt concepute pentru elevii cu CES ai claselor a V-a și a VII-a.

Resursă
Clasa a II-a
Activități extracurriculare
Limba şi literatura română

Proiect de parteneriat şcoală–bibliotecă–CDI, pentru a încuraja copiii să descopere plăcerea de a citi de la cea mai fragedă vârstă.

Resursă
Clasa a II-a
Activități extracurriculare
Limba şi literatura română

Proiect educativ

Resursă
Clasa pregatitoare
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Materialul conține activități desfășurate la diferite discipline, cu elevii clasei pregătitoare, cu exemplificări de utilizare a metodei ciorchinelui.

Resursă
Clasa pregatitoare
Lecții
Limba şi literatura română

Familiarizarea elevilor cu sunetul„g” și literele„G”/„g” de tipar.

Resursă
Clasa a IV-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română

Fișă de lucru ce conține exerciții diverse, având ca suport poezia Iarna, de Vasile Alecsandri