Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOȘANI

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN CERNAT” HAVÂRNA

COM. HAVÎRNA, JUD. BOTOŞANI

nr................din...........................

Avizat,

Director,

Prof. MICLIUC SIMONA NICOLETA

Avizat primăria Havârna

Primar, Prof.RODICA BALTĂ

 

 

                                                            PROIECT SOCIAL

PENTRU SUSȚINEREA ȘI PREGĂTIREA COPIILOR PROVENIȚI DIN FAMILII IZOLATE ȘI DEZAVANTAJATE

                                                        „GRĂDINIȚA DE VARĂ”

 

 

 

 

COORDONATORI, Primăria Comunei Havârna

Prof.Liliana Pricopi ,

Prof.Rodica Baltă

 

Prof. Micliuc Simona Nicoleta Asistent social, Asistenți comunitari,

Moruzi Ancuța Asistent, Mocanu Maria

 

iulie 2021

 

ARGUMENT

 

Perioada vacanței , oferă copiilor posibilitatea de interacțiune și joc în aer liber, plajă, expediții și drumeții, dar noi educatoarele ne gândim dacă nu-i bine să-i implicăm și-n activități educative, activități interactive, cu caracter educațional.

De aici s-a născut ideea grădiniței de vară, grădiniței din grădină, ocazie cu care cei mici pot învățata și face lucruri altfel, lucruri care să amprenteze existența ta, ca individ.

Noi suntem atât de diferiți, atât de diverși, de aceea pentru a demara cu succes acest proiect, ne-am canalizat pe un tip de grădiniță, unde cei prioritari vor fi copiii proveniți din familii dezavantajate, cu risc de sărăcie, ai căror părinți nu au posibilitatea să se ocupe de ei pe perioada vacanței, așa că vom pune-n practică o perioadă de pregătire a acestor copii în cadrul grădiniței de vară.

Este cel mai fericit moment ,cel în care decizi să faci ceva bun și trainic pentru semenii tăi, de aceea și acest moment al deciziei de a desfășura acest tip de activitate mi-a dat mult putere și speranță că ceea ce voi face va fi în sprijinul copiilor , al părinților , dar și a școlii și grădiniței , implicit.

Perioada preșcolară, este cea mai importantă etapă a dezvoltării individului, este temelia pregătirii lor, de aceea acest tip de activitate este ca o gură de aer pentru acești copii. Noi arhitecții de suflete, ne punem la dispoziție cunoștințele , competențele , tactul pedagogic și vom sculpta în sufletele copiilor, ca să le dezvoltăm dragul de școală, de carte, de interacțiune și socializare.

După așa o perioadă de blocaj, din cauza pandemiei de Covid 19, orice activitate care scoate copilul din starea de letargie face bine, orice tip de activitate cere implică copilul, îl provoacă, sporește capacitatea copiilor spre cunoaștere și explorare.

Îi cunoaștem pe acești copii, le cunoaștem familiile , suntem conștienți că activitățile din grădinița de vară le vor schimba viziunea , vis a vis de învățare, le va oferi prilejul să întâlnească oameni valoroși care vor veni în sprijinul lor,vor vedea implicarea școlii în dezvoltarea socio-emoțională și cognitivă a copiilor. Pregătirea cât mai temeinică, pe perioada proiectului , le va insufla dragul de grădiniță, de a fi un tot, că noi suntem o familie, iar dacă în familie avem membri slabi , este ca și-n trupul în care avem mădulare neputincioase, bolnave, de aceea vrem să fie toți la fel, pregătiți, percepuți, implicați, acceptați.

Prin climatul creat în cadrul grădiniței de vară, în afara ușilor, voi face mai plăcută învățarea, explorarea mediului, interacțiunea cu ceilalți și colaborarea cu parte

 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 5-16 iulie 2021

INIȚIATOARE: Prof.LILIANA PRICOPI

ECHIPA DE PROIECT:

Director: Prof.SIMONA NICOLETA MICLIUC

Inițiator proiect Prof. LILIANA PRICOPI

Asistent social: Moruzi Ancuța

Asistent comunitar: Maria Mocanu

Inspector ISU: Cazacu Dana

GRUP ȚINTĂ: 7 copii preșcolari (3-6 ani)- din familii dezavantajate

BENEFICIARI: copiii și părinții, profesorii, comunitatea;

NUMĂRUL DE ORE: 25 ore / săptămână

 

SCOPUL: -pregătirea copiilor proveniți din mediul dezavantajat, în vederea adaptării optime la specificul activității preșcolare și școlare, pentru o remediere a lucrurilor care nu au fost deprinse de copii perioada inv. Online;

 

OBIECTIVE :

-participarea copiilor la activitățile proiectului ,în cadrul out door;

-implicarea activă și interactivă a copiilor la activitățile zilnice;

-stimularea curiozității și imaginației copiilor prin activitățile desfășurate în cadrul natural;

-formarea capacităților de receptare și redare a mesajelor orale și scrise pe domeniile experențiale ;

-dezvoltarea capacităților de cunoaștere a lumii înconjurătoare prin activitățile desfășurate;

-consolidarea cunoștințelor și abilităților matematice ;

-implicarea copiilor în activitățile de explorare a mediului alături de părinți și parteneri;

 

PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ELABORĂRII CURRICULUM-ULUI

- Adecvarea conținuturilor învățării și a activității de învățare la specificul copiilor ( vârsta , mediu familial , specificul comunității etc. );

- Echivalarea șanselor de acces la educație a tuturor copiilor proveniți din mediul social defavorizat;

- Atractivitatea și accesibilitatea activităților prin predominanta jocului didactic și a activităților outdoor;

- Valorificarea potențialului motivațional și intelectual al copiilor prin activitățile desfășurate în grădinița de vară;

 

MATERIALE ȘI PROCEDEE DIDACTICE

-Cărți de povești, ecusoane, planșete, carioci, fișe de lucru individual, jetoane, lipici, foarfece, acuarele, hârtie glasse și creponată, eprubete, pipete, bicarbonat, sare, ulei, zahăr, cerneală, piese de construcții, leggo, puzzel, cercuri, popice, pietre,scoici,nasturi, jaloane,coardă, cort,lupă,hărți;

METODE DIDACTICE:

-conversația, explicația, demonstrația, experimentul, explozia stelară, investigația, lectura după imagine, observare directă, povestire, repovestire, jocul didactic,,jocuri de masă;

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE

DLC:

- Să participe la activitățile de grup şi de joc, de învățare, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

- Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles;

- Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;

- să recunoască cuvinte simple și litere în contexte familiare;

- să recunoască literele alfabetului și alte convenții ale limbajului scris;

- să înțeleagă semnificația cuvintelor, literelor, învățând să le traseze;

-să scrie numele propriu cu pietre, scoici, nasturi;spații punctate ;

-să despartă cuvinte în silabe;

-să sesizeze locul sunetului în silabă și cuvânt;

 

DȘ:- să recunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependența dintre ele;

-să descrie verbal sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat,a apei în combinație cu alte elemente;

-să rețină /redea denumirea anotimpurilor, zilelor săptămânii;

-să observe elemente din lumea înconjurătoare;

-să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;

-să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului, aplicând cunoștințele dobândite;

-să recunoască numere și cifre;

-să formeze grupe de elemente cu frunze, flori, pietre, etc.

 

 

DOS:

- Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de securitate personală;

- Să trăiască în relații cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță, armonie;

-să interacționeze în timpul activităților respectând norme de comportament civilizat și de siguranță;

-să-și formeze deprinderi practice şi gospodărești;

-să obțină elemente prin îndoire, mototolire, decupare, răsucire;

DEC:

- Să redea teme plastice specifice desenului;

- Să recunoască elemente ale limbajului plastic și să diferențieze forme și culori în mediul înconjurător;

- Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

- Să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

DPM:

-să execute mișcări motrice de bază;

-să execute comenzile date;

-să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte;

-să manifeste în timpul activităţii spirit de echipă, de competiție, fair- play.

-să manifeste interes pentru mișcare și activități ludice;

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚA DE VARĂ

AN ȘCOLAR 2020-2021

DATA

CATEGORIA DE ACTIVITATE /

TEMA ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

RESPONSABILI

luni 05.07.2021

Cum mă simt în vacanță?” A D P: Întâlnirea de dimineață:

Rutine: „Apa, prietena mea”

A LA 1: Știință: „Cum este vremea acum, cum a fost în Primăvară convorbire Construcții: Curcubeul prieteniei, Bibliotecă:”Elmer ” lectura după imagini

AD E: Domeniul om și societate: „Apa și rolul ei în viața noastră” Convorbire cu asistenta

Domeniul estetic și creativ: „Tablou de vară cu ploaie ” pictură

ALA 2: Activitate recreativă: Joc recreativ: „Trenulețul verii”

 

Prof. Liliana Pricopi

marți 06.07.2021

ADP: Întâlnirea de dimineață:„O albină ne povestește”

Rutine: „Învățăm să ocrotim natura”

ALA 1 Construcții: „Construiește o casă pentru păsărele”

Bibliotecă: „Jurnalul plantelor” – citire imagini

AD E: D.Ș -CM: „Întâlnire cu pădurea”- observare plimbare în parc ;Activitate matematică :”Trenul numerelor ”-joc matematic

ALA 2: Activitate recreativă:

Joc muzical: Cu-cu, cu -cu

 

Prof. Liliana Pricopi

miercuri 07.07.2021

ADP: Întâlnirea de dimineață „Fluturi mii și mii zboară pe câmp

Rutine: „Bună dimineața, floare parfumată”

ALA 1: Joc de masă: Puzzel”Flori de vară”

Știință: „Ce se întâmplă cu apa în amestec cu....-experimente”

ADE: D L C- Omida mâncăcioasă - lectura educatoarei

DOS-Ed.sănătate:„Spune-mi ce facem cu fructul înainte de-al mânca?” Convorbire cu asistenta medicală

ALA 2: Activitate recreativă: Mergem la plimbare

 

Prof.Liliana Pricopi

joi 08.07.2021

A D P: Întâlnirea de dimineață: „Joaca vântului

Rutine: „Învățăm să ocrotim natura”

ALA 1: Bibliotecă: „Să călătorim în jurul lumii” – citirea hărții

Joc de rol: „De-a micii ecologiști”

ADE: DOS- Ab.practică „Morișca ”

DPM: „Sportivii la concurs”- Competiții sportive

ALA 2: Activitate recreativă: Joc distractiv: „Zborul fluturașilor”

 

 

Prof. Liliana Pricopi

 

vineri  09.08. 2021

ADP : Întâlnirea de dimineață: „Zâna vara povestește”

Rutine: „Sunt punctual” (deprinderea de a nu întârzia)

ALA1:Bibliotecă: „ Vara”-lectura după imagini

Arta:”Zâna Vara în culori” -desen, Știință :Apa și rolul ei-Experiment

ADE: Activitate integrată : DȘ+DEC

Cunoașterea mediului: „Focul, prieten și dușman al omului”-întâlnire cu pompierii

Domeniul estetic și creativ: „Cerul verii ” – pictură

ALA2: Activitate recreativă Joc de mișcare:Șotronul

 

Prof.Liliana Pricopi

 

Luni 12.07.2021

ADP : Întâlnirea de dimineață:: „Vara e prietena mea!”

Rutine: „Stau la soare cu măsură că nu vreau nicio arsură” (deprinderea de a evita expunerea prelungită la soare)

ALA1: Bibliotecă: Spicul de grâu” –exerciții grafice

Construcții: „ Căsuțe de vacanță”-piese leggo

Artă:Marea și muntele -pictură liberă

ADE: Activitate integrată –(DŞ + DPM)

Activitate matematică: ”Așează la locul potrivit!”-dominouri

Educație fizică:„Ducem coșulețe cu flori” – mers în echilibru cu transport de greutăți

ALA2 :Activitate recreativă Joc de atenție: ”Statuile muzicale”

 

Prof. Liliana Pricopi

Marți 13.07. 2021

ADP: Întâlnirea de dimineață:„Mâinile ni le spălăm..”

Rutine:„Fiindcă-i vară, bine-i să te joci afară!” (deprinderea de a se juca mai mult în aer liber

ALA1: Artă: „Maci în grâu”- dactilo pictură;Joc de rol: „De-a greierele și furnica”

ADE Activitate integrata DLC+ DEC: ”Vară ”-lectura după imagini

Educație muzicală: A.a.a.,acum e vară da!

ALA2 Activitate recreativă: Joc distractiv:”Cine te-a strigat? Și jocul ”Saci mișcători”

 

Prof. Liliana Pricopi

Miercuri 14.07. 2021

ADP Întâlnirea de dimineață: „Jocurile copiilor vara”

Rutine: ”Bea apă pe săturate, că-ți aduce sănătate!” (deprinderea de a se hidrata suficient)

ALA1- Știință:”Când se întâmplă?” Artă: Nisip și apă, construim castele”

ADE: Activitate integrată –(DOS+DȘ) Educație moral civică: Povestire „La cireșe!” de I Creangă

Activitate matematică: Joc didactic „Cine știe răspunde !”

ALA2 – Activitate recreativă: Joc de mișcare:”Podul de piatră”

Prof. Liliana Pricopi

 

joi 15.07.2021

ADP Întâlnirea de dimineață: Dacă aş fi insectă, aș fi ...”

Rutine: Știu cum să mă îmbrac vara” (deprindere de a se îmbrăca adecvat)

ALA1 Biblioteca: ”Citim imagini cu copii în vacanță”-insula de lectură

Artă : Bărcuțe -pliere , îndoire

ADE : Activitate integrată –(DLC+DOS)

Educarea limbajului: ”Povestea mea preferata”-Povestiri ale copiilor

DPM- Sărim prin cercuri, jucăm șotronul

ALA2– „Suntem repezi ca ploaia de vară!” – întrecere

 

Prof. Liliana Pricopi

vineri 16.07 ,2021

ADP : Întâlnirea de dimineață: „Priviți cerul- Batem din palme”

Rutine: Mâinile ni le spălăm !”

ALA1: Bibliotecă: Ghicitori - concurs , Joc de masă:”Sortăm jetoanele perechi”

Știință:”Câte anotimpuri are anul ?” -convorbire

ADE: Activitate integrată : DȘ+DPM

Domeniul știință: „Ce știm despre anotimpuri?” – joc didactic

Domeniul psihomotric: „Parcurs aplicativ” (alergare, mers în echilibru, săritura peste obstacole)

ALA2: Activitate recreativă:”Povești amestecate încurcate”Jocuri distractive ;

 

Prof. Liliana Pricopi

 

 

 

Categorie