Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

PROIECT DE ACTIVITATE PENTRU ANTEPREȘCOLARI

 • GRĂDINIȚA:

 • Propunător: prof.LILIANA PRICOPI

 • NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 2-3 ani mică

 • TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce și cum exprimăm ceea ce simțim

 • TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII:Să iubim animalele

 • ACTIVITATE :  A C C

 • DISCIPLINA: Educarea limbajului

 • TEMA ACTIVITĂȚII: Doi șoricei de Sergio Ruzzier

 • MIJLOC DE REALIZARE: lectura cu voce tare

 • DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Mesaje orale în diverse situații de comunicare

 • COMPORTAMENTE VIZATE:

-Ascultă povești și povestiri scurte (comunicare receptivă)

-Verbalizează experiențe vizuale;

-Întreabă pentru a cunoaște denumirea obiectelor, evenimentelor;

 • SCOPUL ACTIVITĂŢII:

-Formare și dezvoltarea deprinderilor de ascultare a unei povești citite cu voce tare;

-Dezvoltarea spiritului de observații și a vocabularului activ al copilului;

 • OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-să asculte povestea citită;

- să observe anumite obiecte , lucruri, fenomene, indicate de educatoare în timpul citirii cu voce tare ;

- să folosească în convorbiri cuvintele noi ;

-să indice anumite lucruri , cu degețelul ;

 • STRATEGII DIDACTICE:

 • Metode şi procedee: lectura cu voce tare, explicația, lucrul cu cartea, observația, conversația , conversația euristică;

 • Resurse materiale:Cartea ”Doi șoricei” de Sergio Ruzzier

 • Forme de organizare: frontală

 • BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru educație timpurie 2019

Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;

Cartea cu povestea ”Doi Șoricei„ de Sergio Ruzzier

 

Nr. Crt.

Etapele activităţii

Conţinutul ştiinţific

Strategii didactice

Evaluare /

Metode şi indicatori

Metode şi procedee

Mijloace de învăţământ

Forme de organizare

 

1.

Captarea şi orientarea atenţiei

Copiii sunt invitați să privească coperta unei cărți noi și să identifice pe ea elemente de la care se va porni povestea.

Vom începe prin a citi coperta cărții,

Observația

Explicația

Conversația

Cartea cu povestea frontale

 

Observare comportamente

 

2.

Anunţarea temei şi a obiectivelor

Astăzi voi citi pentru voi o poveste foarte frumoasă, despre doi șoricei.

Dacă veți fi atenți la citirea poveștii, ne vom juca apoi , cu personajele, vom indica unde se găsesc acestea, ce fac ele, etc.

Conversația

explicația

 

frontal

 

 

Observarea comportamentului

 

I 360

Acționează adecvat comenzii

3.

Reactualizarea cunoştinţelor

_Vouă vă plac animalele?

_Ce animale aveți acasă?

_Cum le ajutați voi să se simtă bine?

_Ce credeți voi că fac șoriceii din această carte?

Conversația

frontal

Analiza răspunsurilor date;

Observarea atitudinii și comportamentului;

 

I 361

Repetă un mesaj verbal simplu

I379

Demonstrează un grad de înțelegere și participă la conversații alături de adult ;

4.

Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării

Citesc cu voce tare povestea ”Doi șoricei” de Sergio Ruzzier

-Folosesc inflexiuni în voce, pentru a stârni interesul copiilor de a mă asculta.

Pe tot parcursul lecturii cu voce tare , cartea este expusă către copii, indic pe pagini cu degetul textul scris, dar în același timp indic imaginile sugestive textului.

După finalizarea lecturii copiii vor indica cu degetuțul pe paginile cărții elementele : șoriceii, casa, patul.

Explic copiilor cuvintele : barcagiu, naufragiu, gustări,stele, chiote, insulă,

Vom repeta numele poveștii , cu copiii.

Lectura cu voce tare

 

Explicația

Conversația

frontal

Observarea comportamentului în timpul lecturii;

Aprecierea modului de concentrare și atenție, în timpul citirii cu voce tare;

Observarea mimicii și gesticii ;

I 363

Ascultă povești

I 397

Arată cu ajutorul degetelor câți șoricei sunt, câți biscuiți sunt;

5.

Obţinerea performanţei

-Ce poveste am citit astăzi?

-Câți șoricei sunt în poveste?

-Oare sunt frățiori?

-Unde locuiesc ei?

-Unde au plecat?

-Ce au pățit în călătoria lor?

-Le promit să facem câte o bărcuță de hârtie la ALA- Abilitate practică, ca să-i ajutăm pe șoricei să mai meargă într-o altă călătorie .

Conversația euristică

individual

Conversația

Aprecierile verbale

Aplauzele

 

I398 Adresează întrebări pentru a extinde cunoașterea;

I 399

Folosește cuvinte care desemnează categorii simple: șoricei, bărci, biscuiți;

I 445

Folosește de multe ori cuvintele noi;

6.

Evaluarea

Felicit copiii, ofer copiilor câte un biscuite, din farfuria magică a șoriceilor.

Conversația

individual

Aprecieri

 

Categorie
Subcategorie