PAŞI ÎN APLICAREA PROGRAMULUI DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ

 

1.Constituirea Comisiei de monitorizare a absenţelor la nivel de şcoală

2. Completarea Fişei de monitorizare a absenţelor nemotivate (F2) şi a Fişei sintetice pentru clasă (F3)  de către diriginţii claselor

3. Completarea Fişei de centralizare a absenţelor nemotivate (F1) şi a Fişei sintetice pentru şcoală (F3)

4. Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în clasele unde absenteismul este ridicat

5. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului / activităţilor de intervenţie    -prevenţie  şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat