EDU+

Fișa de lucru propune elevilor o abordare activ-participativă a conținuturilor de învățare. Fișa este structurată pe metoda brainstorming și le este destinată elevilor de liceu.

EDU+

Câte miracole se ascund în spatele cuvântului povești? Decsoperiți împreună cu elevii dumneavoastră în fișa de lucru Explozie stelară, destinată școlarilor de clasele III-IV.

EDU+

Fișa de lucru îi ajută pe elevi să descopere, într-un mod atractiv, antonimele. Fișa le este destinată elevilor de clasele III-IV.

EDU+

Fișă de lucru destinată elevilor de clasa a II-a. Elevii au de parcurs un text și apoi de rezolvat mai multe sarcini, printre care recunoașterea personajelor.

EDU+

Fișă de lucru destinată elevilor de clasa I, propune acestora compunerea unui scurt text pornind de la cuvinte date.Dezvoltă abilitățile de xperimare corectă în li,mba română, dar și pe cele de scriere.

EDU+

Fișă de lucru pentru clasa a II-a, dezvoltă abilitățile de comunicare în limba română

EDU+

Fișa de lucru- Antimpurile și lunile anului, este destinată elevilor de clasa I și le propune învățarea prin metoda Ciorchinele.

EDU+

Atelierul își propune să dezvolte abilitățile personale și sociale necesare conviețuirii în armonie cu ceilalți, formarea unui comportament proactiv, bazat pe respectarea drepturilor omului și promovarea educației incluzive.