Resursă
Clasa a V-a
Multimedia
Informatica si TIC
Resursă
Clasa a V-a
Multimedia
Matematică
Resursă
Clasa a V-a
Multimedia
Limba şi literatura română
Resursă
Clasa a X-a
Resursele elevilor
Limba şi literatura română
Resursă
Clasa a X-a
Fișe de lucru
Limba şi literatura română
Proiect

Axa prioritară 6: Educație și competenţe

Obiectivul tematic 10 “Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții”

Proiect
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Pagină simplă

Adresa: Str. General Henri Mathias Berthelot, nr.38, Sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 021.3139642; 021.3153970

Email: portal@eduscoala.ro

Resursă
Clasa pregatitoare
Programe și planificări
Limba şi literatura română

Lucrarea conține programa, planificarea anuală și proiectarea unităților tematice.

Consiliere

De ce dezvoltare personală?

Consiliere

Stiluri de comunicare – Asertivitatea